Radio Boost - De unges pust

Foreningen Radio Boost

Foreningens regler og bestyrelse fremgår af vedtægterne.

Radio Boost drives af Foreningen Radio Boost af 2017, som er en selvstændig, upolitisk, ikke religiøs non-kommerciel lokalradio.
Radio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.


Regnskab.

Regnskabsperioden for Foreningen Radio Boost af 2017 følger kalenderåret.

Foreningen Radio Boost af 2017 driver Radio Boost på baggrund, og ud fra de midler, som gives i

tilskud af Slots- og Kulturstyrelsen.

Bestyrelsen godkender det endelige årsregnskab, som bliver fremlagt af kasseren på generalforsamlingen.

Foreningen Radio Boost af 2017's revisor kontrollerer om regnskabet er rigtigt, og at Forening Radio Boost af 2017 overholder sine egne vedtægter, samt andre love og regler.

Revisorens bemærkninger til årsregnskabet skal fremlægges på generalforsamlingen.